Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Zebranie ZG ŚZŻAK i powołanie p.o. Prezesa ZG

W czwartek 12 października 2023 r. w siedzibie IPN – Przystanek Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego ŚZŻAK. Minutą ciszy uczczono niedawno zmarłą Prezes ZG por. Teresę Stanek ps. „Mitsuko”. Głównym punktem zebrania było podjęcie uchwały o powołaniu p.o. Prezesa ZG do końca kadencji 2021–2024.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

Powołanie p.o. Prezesa ZG

Z dniem 12 października 2023 roku Zarząd Główny ŚZŻAK podjął decyzję o wyborze na funkcję p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusza Komorowskiego ps. „Antek” (rocz. 1929). W czasie wojny był członkiem Szarych Szeregów Hufiec Ochota, walczył w Powstaniu Warszawskim. Z zawodu – dziennikarz. Jest czynnym instruktorem w Hufcu ZHP Otwock w stopniu harcmistrza. W latach 80. był współtwórcą Środowiska żołnierzy IV rejonu „Fromczyn” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. Środowisko to na początku 1990 roku wstąpiło w szeregi powstałego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 1990 r. – komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Otwocku.
W ŚZŻAK od wielu lat pełni funkcje we władzach struktur centralnych i terenowych. Od kilku miesięcy, w imieniu nieobecnej p. Prezes Teresy Stanek, reprezentował ŚZŻAK na wielu uroczystościach i oficjalnych spotkaniach.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”, Medal za Warszawę 1939–1945.

Nowo wybrany p.o. Prezesa ZG, ze wzruszeniem podziękował zebranym za życzliwość, przychylność i godność, jaką go obdarzono, wybierając na tę funkcję. – Dołożę wszelkich sił, by pielęgnować i sławić Etos Armii Krajowej, żeby trwał jak najdłużej – powiedział. Panu Prezesowi, Januszowi Komorowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, zdrowia i wytrwałości na czele Związku!

Zebranie ZG ŚZŻAK

Na początku zebrania, na wniosek prezesa O/Toruń ŚZŻAK Lesława J. Welkera, odznakę „Za zasługi dla Okręgu Toruń ŚZŻAK”, w uznaniu za prowadzenie „Biuletynu Informacyjnego AK”, odebrał jego redaktor naczelny – Piotr Hrycyk.

W pozostałych punktach zebrania wysłuchano m.in.: sprawozdań członków Zarządu Głównego z prac i podjętych inicjatyw w ciągu ostatnich miesięcy, informacji o sytuacji finansowej i bieżącej Związku oraz sytuacji pomiędzy Związkiem a Fundacją PPP.

W trakcie obrad podjęto i przegłosowano zgłoszone uchwały. Zebranie – przy dużej frekwencji i poruszanych kwestiach – przebiegało chwilami dość burzliwie, wzbudzając uzasadnione emocje. Na koniec przedstawiona została prezentacja – projekt upamiętnienia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego i 80-lecia Akcji „Burza”, przypadających na rok 2024, z uwzględnieniem finansowania i patronatu państwowego. Projekt zaakceptowany został większością głosów, jako wytyczne dla przyszłorocznych obchodów rocznicowych, pod hasłem „2024 Rok Polskiego Państwa Podziemnego”. Po przerwie obiadowej omówiono sytuację w Okręgach ŚZŻAK oraz zgłoszono wolne wnioski.

Za gościnę i niezmiennie wspaniały catering, gospodarzom – IPN Przystanek Historia – serdecznie dziękujemy!

Redakcja
fot. Piotr Hrycyk

Skip to content