Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

400. numer „Biuletynu Informacyjnego AK”

Szanowni czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce 400. (717) numer „Biuletynu Informacyjnego AK” ŚZŻAK. To już 34. rok wydawniczy, od kiedy w 1989 r. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wznowił wydawanie „Biuletynu”, jako swego organu prasowego. 

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

400. numer Biuletynu Informacyjnego AK

Szanowni czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce 400. (717) numer „Biuletynu Informacyjnego AK” ŚZŻAK. To już 34. rok wydawniczy, od kiedy w 1989 r. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wznowił wydawanie „Biuletynu”, jako swego organu prasowego. 

Do tradycji należy już, że zwracamy uwagę Czytelników na ciągłość narracji z „Biuletynem Informacyjnym” ukazującym się w latach 1939–45, którego jesteśmy kontynuatorem, zatem dodając 317 numerów wojennych, wydanych podczas okupacji i Powstania Warszawskiego, otrzymamy liczbę 717 wydanych numerów.

Jubileusz ten splata się z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, któremu numer bieżący (sierpniowy) jest w znacznej części poświęcony. 

Rola „Biuletynu Informacyjnego” jest dziś inna niż w czasie okupacji, wciąż jesteśmy jednak wierni źródłowym ideałom, przypominając na łamach pisma o etosie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Nieustannie edukujemy i wracamy do historii, która jeszcze się nie dopełniła, często dopiero teraz odkrywając tajemnice wypływające 80 lat po zakończeniu wojny. Patriotyzm, demokratyczna postawa i wolność wypowiedzi pozwala nam rozwijać działalność publicystyczną zarówno z pomocą historyków, jak i członków środowiska ŚZŻAK, a także zabierać głos w sprawach społecznych i innych ważnych dla naszego kraju. Udaje nam się realizować edukacyjną rolę „Biuletynu” z dala od polityki, co nie jest zadaniem łatwym, lecz w kształtowaniu światopoglądu młodego pokolenia i w obliczu skomplikowanej obecnie sytuacji geopilitycznej na świecie – zadaniem niezwykle potrzebnym. Chcemy mieć wpływ na ideowy i moralny kręgosłup przyszłych pokoleń, bo tylko znając swoje korzenie, jesteśmy w stanie jako Społeczeństwo świadomie kształtować przyszłość naszej Ojczyzny i unikać błędów już popełnionych. Jednym z przejawów komunikacji z młodym pokoleniem jest nasza praca na polu mediów cyfrowych – rozwój strony internetowej i zaistnienie w mediach społecznościowych.

Dziękujemy przede wszystkim naszym Autorom, których wiedza i praca jest trzonem istnienia i funkcjonowania naszego Pisma. Składamy głęboki pokłon wszystkim tym, którzy przez te lata tworzyli i współpracowali z „Biuletynem”. Są w naszej pamięci i sercach także Ci, którzy odeszli już na Wieczną Wartę, a zostawili tu piękny kawałek swego życia i serca. Należy tu wymienić tych, którzy opuścili nas ostatnio – redaktor naczelną Krystynę Junoszę-Woysław, prof. Zbigniewa Wawra i siostrę Małgorzatę Krupecką USJK.

Dziękujemy także Czytelnikom i Przyjaciołom za ten czas spędzony razem z nami i deklarujemy niezmiennie dalszą gotowość na kolejne lata funkcjonowania „Biuletynu”, na rzecz jego rozwoju – ku Chwale Armii Krajowej i Ojczyzny.

Zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego AK
Piotr Hrycyk i Izabela Kuzyszyn

Skip to content