Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Goście w redakcji Biuletynu Informacyjnego

Kilka dni po uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć w redakcji Biuletynu Informacyjnego Panią Hannę Rybicką, córkę ppor. Romana Rybickiego oraz historyka dr. Andrzeja Borcza.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

Kilka dni po uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć w redakcji Biuletynu Informacyjnego Panią Hannę Rybicką, córkę ppor. Romana Rybickiego, dowódcy punktu odpraw Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Podczas rozmowy podzieliła się z nami wielowątkowymi wspomnieniami o swoim ojcu i jego działalności podczas okupacji oraz swoimi planami wydawniczymi, o czym będziemy informować na łamach Biuletynu w niedalekiej przyszłości. W czasie wojny będąc małym dzieckiem, nie mogła uczestniczyć w walce, ale swe wspomnienia opiera na powojennych szczegółowych relacjach ojca i licznych dokumentach, jakie pozostawił.

Hanna Rybicka, córka ppor. R. Rybickiego, dowódcy punktu odpraw Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, Redakcja BI
/ fot. Piotr Hrycyk

Hanna Rybicka jest autorką książek poświęconych Kedywowi Okręgu Warszawskiego AK:
– wydanej w 2022 roku (Wyd. NERITON) pt. „Kedyw Okręgu AK Warszawa. Przyczynki historyczne. Polemiki i wspomnienia”, będącej podsumowaniem wieloletnich działań autorki zmierzających do przywrócenia należnego miejsca w historii żołnierzom Kedywu Okręgu AK Warszawa.
– oraz wcześniejszej z 2007 r. (Wyd. UW) – „Oddział Dyspozycyjny „A” Warszawskiego KEDYWU. Dokumenty z lat 1943-1944”, będącej edycją dokumentów uratowanych przez Józefa Rybickiego „Andrzeja”, szefa Kedywu Okręgu AK Warszawa.


Pod koniec spotkania dołączył do nas dr Andrzej Borcz, goszczący w stolicy autor licznych artykułów w Biuletynie Informacyjnym. Jest on również autorem kompleksowego opracowania monograficznego pt. „Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945” (Wyd. IPN).

Książka Andrzeja Borcza zwyciężyła w plebiscycie „Historia Zebrana” (w głosowaniu internautów) na najlepszą książkę historyczną roku 2020 w kategorii „Okiem badacza”, zorganizowanym przez redakcje Histmag.org i Granice.pl

Dwoje tak znakomitych gości w jednym czasie to niezwykła okazja do bardzo miłej i rzeczowej rozmowy na tematy związane z okupacją i Armią Krajową. Serdecznie naszym gościom dziękujemy.

Skip to content