Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów

27 września, w 84. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w Warszawie odbyły się uroczystości zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Wzięli w nich udział kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele władz Warszawy, przedstawiciele Urzędów i organizacji społecznych oraz zaproszeni goście.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

27 września 1939 r., w oblężonej przez Niemców Warszawie, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów WP, chcąc kontynuować walkę przeciwko obu najeźdźcom – niemieckiemu i sowieckiemu – powołali konspiracyjną organizację wojskową – Służbę Zwycięstwu Polski – będącą początkiem Polskiego Państwa Podziemnego. 4 grudnia 1939 roku gen. Władysław Sikorski, premier rządu RP na uchodźstwie, powołał Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 roku wydanym przez siebie rozkazem przekształcił ZWZ w Armię Krajową. Także 27 września 1939 r. członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, Szefa Głównej Kwatery Męskiej, powołali Szare Szeregi – konspiracyjną organizację Związku Harcerstwa Polskiego. Nazwę tę przyjęto w całym kraju od 1940 r.

Uroczystości 84. rocznicy tych wydarzeń rozpoczęły się o godz. 13.15 złożeniem wieńców przed pomnikiem Komendanta Głównego ZWZ-AK, gen. Stefana Roweckiego „Grota”, na rogu ul. Chopina i Al. Ujazdowskich. Wieniec w imieniu Premiera RP złożył Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Chwilę później o godz. 14.00 na rogu ul. Wiejskiej i ul. Matejki, przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, odbyła się dalsza część uroczystości. Po Hymnie RP i Hejnale Warszawskim, minutą ciszy oddano cześć niedawno zmarłej Prezes ŚZŻAK por. Teresie Stanek ps. „Mitsuko”.

Następnie wygłoszono przemówienia okolicznościowe. List Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek odczytała Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, a w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, głos zabrał wiceprezydent miasta Tomasz Bratek. Następnie do zebranych zwrócił się Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Wiesław Wysocki – „Żołnierze Armii Krajowej zaświadczyli krwią i wierną służbą o swoim honorze, a działacze Polskiego Państwa Podziemnego odpowiedzieli przed potomnością, budując majestat Rzeczpospolitej w najtrudniejszej chwili”. Wspominał między innymi o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych dla Polski – „Najważniejsza dla obywateli powinna być miłość do Ojczyzny i to przyświecało pokoleniom walczących o jej wolność”.

Po przemówieniach odmówiono modlitwę ekumeniczną, a uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek.Redakcja

Skip to content