Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Apel Prezes ZG ŚZŻAK Teresy Stanek

7 lutego 2023 r., w przededniu 81. rocznicy przemianowanie ZWZ w AK, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Teresa Stanek ps. „Mitsuko”, w imieniu Żołnierzy Armii Krajowej, wystosowała apel o intensyfikacje działań na rzecz zachowania w pamięci Narodu polskiego i świadomości następnych pokoleń wiedzy o wydarzeniach sprzed 80 lat i ich uczestnikach.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK


Dzień 14 lutego jest wielkim świętem dla Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierzy Armii Krajowej.
Organizacje wojskowe walczące pod nazwą Związek Walki Zbrojnej, 14 lutego 1942 roku łącząc się stworzyły Armię Krajową – najpotężniejszą armię podziemia włączoną do wojsk walczących na wszystkich frontach.


Już w 1939 roku trwały przygotowania do działań podziemnych. Polacy we wrześniu 1939 roku stanęli do walki z najeźdźcami wkraczającymi na nasze terytorium podstępnie, na dwóch frontach.
Walka, która trwała 6 lat i przeciągnęła się na lata powojenne koncentrowała żołnierzy nie ograniczając ich wieku. To byli nasi dziadkowie, ojcowie i ci najmłodsi – dzieci.


Wielu z nas już nie ma. Ci którzy pozostali, a zwłaszcza wtedy najmłodsi żołnierze wywodzący się z Szarych Szeregów, przekazują swoją troskę, aby pamięć o tych wydarzeniach i towarzyszach broni trwała jak najdłużej. My spełniliśmy swój obowiązek.


Zwracamy się do Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, aby tradycja nie uległa zapomnieniu i została im przekazana przez rodziców, nauczycieli i historyków. W obecnych czasach do tego można wykorzystać rozwiązania multimedialne, czy też media społecznościowe.


Uczczenie tego dnia może przybierać różne formy: odwiedźmy żołnierzy AK, zapalmy znicze w miejscach egzekucji ulicznych, pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi naszych bohaterów, na grobach poległych i zmarłych żołnierzy, rozsianych po całym świecie.


Osobiście liczę na wsparcie Ministra Edukacji i Nauki, na ręce którego złożyłam pismo, aby 14 lutego lub w okolicach tej daty poświęcić jedną godzinę lekcyjną na rozmowę i dyskusję z młodzieżą na temat historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.


Zachęcam do tego aby ten dzień stał się również ważnym dniem dla Was i nasze starania nie zostały zapomniane. Zwracam się również do środków masowego przekazu, aby z Waszą pomocą ta rocznica utrwaliła się na zawsze w pamięci Polaków.

Prezes Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
por. Teresa Stanek ps. „Mitsuko”

Skip to content