Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

„Czas Burzy”

Jedną z pierwszych publikacji ŚZŻAK, który rozpoczął swą legalną działalność w 1989 r., była niewielka książeczka pt. „Czas Burzy”, wydana w 1994 r. (z udziałem Ministerstwa Kultury i Sztuki) w 50. rocznicę Akcji „Burza”.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

Słowem wstępnym opatrzył tę pozycję Zdzisław Witebski – ówczesny przewodniczący Kolegium ds. Informacji i Edukacji Historycznej ŚZŻAK, a jej treść zasadniczą opracował dr Henryk Piskunowicz – historyk specjalizujący się w tematyce Polskiego Państwa Podziemnego. 

Dedykację na stronie tytułowej „Czasu Burzy” napisał por. Aleksander Tyszkiewicz „Góral” – żołnierz AK, Powstaniec Warszawski, współorganizator ŚZŻAK, w latach 1989–1995 Prezes ZG ŚZŻAK.

Publikacja ta zawiera także wykaz jednostek Armii Krajowej w Akcji „Burza” oraz wybór Poezji i pieśni akowskiej, które uzupełniając treść miały – ułatwić organizowanie imprez artystycznych w ramach obchodów rocznicowych – jak napisano we wstępie. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Ośrodka Informacji ŚZŻAK. Książka dostępna jest już tylko w drugim obiegu. Na tamten czas była pozycją niezmiernie ważną edukacyjnie, gdyż temat walk Armii Krajowej w 1944 r. pod kryptonimem „Burza” był (przez wiele lat po wojnie) nieznany młodym pokoleniom Polaków. Władze PRL skrzętnie ukrywały heroiczną i dramatyczną zarazem walkę, jaką stoczyły z najeźdźcą niemieckim [i sowieckim – przyp. Red.] tysiące żołnierzy podziemnego wojska.

Z opracowania tego wybraliśmy fragmenty dotyczące realizacji Operacji „Burza” wiosną 1944 r. (w okresie od kwietnia do końca czerwca 1944 r.), których treść przedstawiamy na stronach majowego Biuletynu Informacyjnego AK.

Akcja „Burza” wiosną 1944 r.

Wiosną 1944 r. działania partyzanckie realizowane według planu „Burza” nabrały rozmachu, obejmując wschodnie i centralne obszary Polski. Województwa nowogródzkie i wileńskie na kresach, Lubelszczyzna i Kielecczyzna w centralnej Polsce, stały się terenem, gdzie skupiały się największe i najbardziej aktywne siły partyzanckie. Począwszy od wiosny 1944 r., rozpoczęło się formowanie mobilizowanych jednostek w oddziały Armii Krajowej z numeracjami przedwojennych pułków i dywizji Wojska Polskiego. 

Całość materiału w numerze bieżącym Biuletynu Informacyjnego AK


Fotografia tytułowa: Żołnierze 50. pp, 27. DP AK w Lasach Mosurskich, marzec 1944 r.

Skip to content