Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Przyszło nam pisać w ciekawych czasach…

Czas wojny i odcięcie Polaków przez okupanta od prawdziwych i rzetelnych informacji stawiał przed „Biuletynem” i jego zespołem zadanie wysoce odpowiedzialne, miał on bowiem wpływ na kondycję i świadomośc narodu. Zupełnie inną rolę pełni reaktywowany „Biuletyn” współcześnie, inne także stoją przed nim zadania.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

Rolą „Biuletynu Informacyjnego” od początku jego istnienia w 1939 r., zgodnie z dewizą zawartą w tytule, było informowanie społeczeństwa, często także tłumaczenie rzeczywistości, podtrzymywanie na duchu w okrutnych czasach, edukowanie i kształtowanie postaw moralnych — zarówno jednostkowych, jak i społeczeństwa jako całości. Czas wojny i odcięcie Polaków przez okupanta od prawdziwych i rzetelnych informacji stawiał przed „Biuletynem” i jego zespołem zadanie wysoce odpowiedzialne, miał on bowiem wpływ na kondycję i świadomośc narodu. Zupełnie inną rolę pełni reaktywowany „Biuletyn” współcześnie, inne także stoją przed nim zadania. 

Pismo jest statutowym organem prasowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przede wszystkim informuje o ważnych wydarzeniach Związkowych. Jego charakter zmieniał się na przestrzeni tych ponad trzydziestu lat działalności. Z czasem jego rola stała się też bardziej edukacyjna. Pismo przekazuje m.in. wiedzę historyczną o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym oraz krzewi zasady spisane w „Etosie Polski Walczącej” stanowiącym ideowy i moralny drogowskaz dla przyszłych pokoleń. Tym samym kształtuje i propaguje postawy patriotyczne, demokratyczne i wolnościowe. Prowadzi także działalność publicystyczną, reagując za pośrednictwem głosu swych autorów, na sprawy nurtujące środowisko Związku, ale także mające wymiar społeczny i ważny dla kraju.

Przez z górą trzy dekady funkcjonowania „Biuletyn” był świadkiem, a często też bezpośrednio uczestniczył w wydarzeniach kształtujących naszą epokę. Wszystkie one pozostawiły swój ślad w postaci relacji zapisanych na łamach comiesięcznych wydań pisma. Zapis ten stanowi ogromny zbiór dowodów naszej współczesnej historii. Są w nim wydarzenia ważne dla Związku – w początkowym okresie istnienia, kiedy kształtowały się struktury krajowe i światowe ŚŻZAK. Są kroki milowe w przywracaniu tożsamości i wizerunku Armii Krajowej po okresie komunistycznego wykluczenia i zniewolenia. Są nimi także pomniki-symbole – PPP i AK przed budynkiem Sejmu RP, gen. Roweckiego „Grota” w Alejach Ujazdowskich, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i wiele innych. 

Niejednokrotnie „Biuletyn” był głosem ŚZŻAK i środowiska w debacie nad ustanowieniem świąt państwowych – Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości, a ostatnio w sprawie ustanowienia dnia 14 lutego – Świętem Armii Krajowej.

„Biuletyn” relacjonował na swych łamach m.in. wizyty Ojca Świętego w Ojczyźnie, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i NATO, asystował podczas spotkania w budynku PAST-y (siedzibie ŚZŻAK) z Hanną Kuklińską, wdową po płk. Ryszardzie Kuklińskim, w obecności ambasadora USA w Warszawie, J.E. Victora Ashe, a także Państwa Lucille i Toma Ryanów, którzy współdziałali przy ewakuacji z PRL płk. Kuklińskiego z rodziną. 

„Biuletyn” dostąpił wielu wybitnych zaszczytów – jak przyznanie w 2006 r. odznaki honorowej, medalu pamiątkowego i tytułu „Kustosz Tradycji Sławy i Chwały Oręża Polskiego”. Wielokrotnie redakcja otrzymywała także listy intencyjne i pochwalne, wyrażające uznanie dla naszej pracy zarówno z rąk wybitnych osobistości świata polityki, kultury, jak i po prostu od pragnących wyrazić swe zdanie i szacunek czytelników.

Pismo było też świadkiem chwil smutnych i tragicznych. Katastrofa smoleńska, w której śmierć ponieśli wszyscy uczestnicy polskiej delegacji lecącej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, dotknęła bezpośrednio Związek i „Biuletyn”. Zginął Prezes ZG ŚZŻAK Czesław Cywiński oraz liczne grono osób związanych i zaprzyjaźnionych z „Biuletynem”, na czele z Parą Prezydencką. Ciosem było także przedwczesne odejście w 2010 r. redaktora naczelnego – Lucjana Sikory, a dwa lata temu w 2020 r. za sprawą pandemii Covid19 – Krystyny Junoszy Woysław – wieloletniej sekretarz redakcji i redaktor naczelnej „Biuletynu”.

Podsumowując – „Biuletyn Informacyjny AK” jest ciągle żywym i stale uzupełnianym archiwum. Wielokrotnie też staje się bazą informacji, z której czerpią zarówno naukowcy i publicyści, jak i studenci piszący prace magisterskie i licencjackie. 

Wygląda na to, że słowa Lucjana Sikory
Jesteśmy z „Biuletynem” wszędzie tam, gdzie działa się historia. – są nadal aktualne.

Skip to content