Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

30 lat Biuletynu Informacyjnego AK – organu prasowego ŚZŻAK

„Biuletyn Informacyjny AK” to przede wszystkim Autorzy tekstów – historycy, naukowcy, świadkowie historii, pasjonaci i działacze relacjonujący pracę w Okręgach ŚZŻAK, podejmujący inicjatywy historyczno–patriotyczne, utrwalający pamięć i krzewiący wiedzę o Armii Krajowej. Im wszystkim należą się podziękowania, gdyż te 33 lata, to owoc ich trudu, pasji i życiowych drogowskazów.

Redakcja

Biuletyn Informacyjny AK

 „Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha”  –  przypominamy tę sentencję Jana Kasprowicza, która tyle razy gościła na winiecie konspiracyjnych numerów „Biuletynu”. Nieprawdopodobne, że w 2022 roku słowa te nie straciły na aktualności i wciąż można je cytować. 

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne „Biuletynu Informacyjnego” nr 707 (to nie błąd – publikacja ta miałaby numer 390, lecz jeśli dodamy 317 numerów wojennych, otrzymamy liczbę 707). Podobnie, jak w roku 1998 chcieliśmy zwrócić uwagę Czytelników na ciągłość narracji. I choć rola „Biuletynu Informacyjnego” jest dziś inna niż w czasie okupacji, jesteśmy wciąż wierni źródłowym ideałom, na łamach pisma przypominamy o etosie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, nieustannie edukujemy, wracamy do historii – bo wciąż jest to żywa opowieść. Chcemy też mieć wpływ na ideowy i moralny kręgosłup przyszłych pokoleń. Patriotyzm, demokratyczna postawa i wolność wypowiedzi pozwala nam zarówno rozwijać działalność publicystyczną z pomocą historyków, jak i członków środowiska ŚZŻAK, a także zabierać głos w sprawach społecznych i innych ważnych dla naszego kraju.

Należy nadmienić w tym miejscu, że numer ten jest spóźniony o 3 lata, pismo bowiem obchodzi w tym roku swoje 33. urodziny. Co spowodowało tę zwłokę w publikacji? Przede wszystkim zatrzymała nas, jak i resztę świata, pandemia koronawirusa. Minęły dokładnie 2 lata od czasu, kiedy pożegnaliśmy wieloletnią redaktor naczelną „Biuletynu” – Krystynę Junoszę Woysław. Wirus zabrał nam również Panią Prezes Hannę Stadnik, powstańczą łączniczkę i sanitariuszkę walczącego na Mokotowie w pułku „Baszta”, obrończynię praw obywatelskich i praw kobiet.

Dodatkowo trudna sytuacja Związku w obszarze współpracy z Fundacją PPP również nie stwarzała dogodnych warunków do pracy – walka o PAST-ę sowicie naruszyła sytuację finansową ŚZŻAK. 

W tej wyjątkowo gęstej atmosferze, pełniąc od długiego już czasu funkcję sekretarza redakcji i grafika, zostałem powołany na stanowisko Redaktora Naczelnego „Biuletynu”. I choć od mojego pierwszego kontaktu z pismem minęło 20 lat (współpracowałem wtedy z prof. Grzegorzem Nowikiem, red. naczelnym „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” podczas prac nad reedycją roczników „Biuletynu” z lat 1939–1945) – podjąłem się tego wyzwania z pewną dozą nieśmiałości. Jednakże wsparcie od członków Rady Programowej, listy od autorów pełne uznania dla redakcji oraz jakiś rodzaj odwagi i odpowiedzialności – podziałały na mnie motywująco. Po tych dwóch samodzielnych latach mogę powiedzieć, że podjęcie się zobowiązania prowadzenia redakcji było dobrą decyzją. 

Koniec 2022 roku jest bardzo pracowity i niezmiernie się cieszę, że równolegle z tym wydaniem, pojawiło się również drugie wydanie specjalne „Biuletynu” poświęcone 80. Rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Obie publikacje zostały sfinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Środki z projektu zostały także wykorzystane na archiwizację dotąd niezdigitalizowanych historycznych numerów pisma, powstanie nowej strony internetowej „Biuletynu” (pod tym samym adresem: biuletyn-ak.pl)oraz zainaugurowanie komunikacji aktualnych treści „Biuletynu” w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter). Chcąc docierać z naszym przesłaniem do kolejnych odbiorców, zwłaszcza do młodego pokolenia Polaków, musimy być tam, gdzie są nasi Czytelnicy.

Komu jest potrzebny „Biuletyn Informacyjny”? 

Obecny„Biuletyn Informacyjny” dzięki interdyscyplinarnemu, choć niewielkiemu zespołowi redakcyjnemu wciąż powinien i chce się rozwijać. Zdarzyło nam się usłyszeć – Komu dziś jest potrzebny Biuletyn Informacyjny, przecież tak niewielu zostało już Kombatantów… Nic bardziej mylnego. Całe rodziny, kolejne pokolenia Polaków, których przodkowie brali czynny udział w walce o niepodległość kraju, wciąż są zainteresowane odkrywaniem historii – tej najbardziej „niepewnej” z nauk. Edukacyjna rola „Biuletynu” w kształtowaniu światopoglądu młodego pokolenia (z dala od polityki) również jest dziś pilnie potrzebna. Widzimy to, chociażby w relacjach opiekunów coraz liczniejszych Kół i Klubów Historycznych Armii Krajowej działających w wielu polskich szkołach. Stąd m.in. podjęte w tym roku kroki, by nie ograniczać się do papierowej wersji pisma.

Kto dziś tworzy „Biuletyn”?

Oprócz Redaktora Naczelnego Piotra Hrycyka, który jednocześnie odpowiada za skład i łamanie publikacji, w zespole redakcyjnym od kwietnia 2020 roku pracuje również Izabela Kuzyszyn. Zawodowo związana z projektowaniem graficznym, redakcją treści w mediach społecznościowych oraz promocją i komunikacją marketingową – dba o poprawność publikowanych w „Biuletynie” treści i wspiera swym doświadczeniem. Opiekunem „Biuletynu” z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK jest prof. Wiesław Jan Wysocki.

„Biuletyn Informacyjny AK” to przede wszystkim Autorzy tekstów – historycy, naukowcy, świadkowie historii, pasjonaci i działacze relacjonujący pracę w Okręgach ŚZŻAK, podejmujący inicjatywy historyczno–patriotyczne, utrwalający pamięć i krzewiący wiedzę o Armii Krajowej. Im wszystkim należą się podziękowania, gdyż te 33 lata, to owoc ich trudu, pasji i życiowych drogowskazów.

Ostatnie dwa lata to również ogromne wsparcie merytoryczne, które otrzymujemy od autorów „Biuletynu” tworzących Radę Programową pisma, oraz Zarządu Głównego i pracowników ŚZŻAK, z Panią Prezes Teresą Stanek ps. „Mitsuko” na czele. Wszystkim im należą się od Redakcji „Biuletynu” podziękowania.

Drukiem i kolportażem pisma, nieprzerwanie od niemal 20 lat, zajmuje się drukarnia Murugumbel, która wraz ze swoim rozwojem, podnosi również jakość edycyjną publikacji. 

Okresowo wsparcie finansowe otrzymujemy również od Instytutu Pamięci Narodowej czy Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozwala to nam trwać i pracować. 

Należy tu podziękować i pokłonić się także dyrektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie i pracownikom jego Działu Historii i Badań Naukowych, którzy w ciężkim dla „Biuletynu” okresie, wsparli nasz wysiłek wydawniczy.

W październiku 2023 roku „Biuletyn”, o ile wszystko ułoży się pomyślnie, opublikuje 400. numer pisma! Będzie to okazja do podsumowania najnowszych efektów naszej pracy. 

Pozwolimy sobie zakończyć deklaracją dalszej gotowości na kolejne lata funkcjonowania „Biuletynu”, na rzecz jego rozwoju – ku Chwale Armii Krajowej i Ojczyzny.

Zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego AK
Piotr Hrycyk i Izabela Kuzyszyn

Skip to content