Organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Kontakt

  Rada Programowa

  • dr hab. Tomasz Balbus
  • dr Andrzej Chmielarz
  • dr Wojciech Frazik
  • Andrzej W. Kaczorowski
  • prof. Tadeusz Kondracki
  • s. Małgorzata Krupecka
  • dr Agnieszka Łuczak
  • dr Beata Michalec
  • dr hab. Filip Musiał
  • prof. Piotr Niwiński
  • prof. Marek Ney-Krwawicz
  • mec. Wojciech Parzyński
  • dr hab. Jacek Z. Sawicki
  • dr Tadeusz Skoczek
  • prof. Zbigniew Wawer
  • prof. Wiesław Jan Wysocki
  • prof. Jan Żaryn

  Wydawca

  Zarząd Główny Światowego Związku
  Żołnierzy Armii Krajowej

  ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
  Organizacja Pożytku Publicznego
  NIP 526-17-10-045

  (22) 620 12 85

  www.armiakrajowa.org.pl
  biuro@armiakrajowa.org.pl

  Adres

  ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
  (0-22) 624 25 39

  biuletyn.ak@wp.pl

  Redakcja

  Piotr Hrycyk
  (redaktor naczelny)
  Izabela Kuzyszyn
  (redakcja, korekta)

  Skład komputerowy

  Piotr Hrycyk
  e-mail: piotrhrycyk@gmail.com

  Druk i kolportaż

  Drukarnia „Murugumbel”,
  ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa,
  Tel. (22) 858 25 86
  Tel. (22) 858 25 87
  tel./fax: 22 842 76 48,
  e-mail: biuro@muru.pl

  Skip to content