Strona Główna


21.12.2017

 

150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prof. Włodzimierz Suleja pisze o nim
jako o mężu stanu, dr Danuta Jastrzębska-Golonka – o tym, jak ukazywano postać
Marszałka w edukacji polonistycznej dwudziestolecia, a prof. Tadeusz Wolsza – o pasjach
sportowych Piłsudskiego. O symbolach i odznaczeniach w Armii Krajowej w czasie i po II
wojnie mówią m.in. artykuły dr Andrzeja Chmielarza, prof. Marka Ney-Krwawicza, prof.
Jacka Sawickiego, dr Jacka K. Danela. Wigilie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
opisuje prof. Zbigniew Wawer.
Zapraszamy do lektury 

23.11.2017

 

 

Niepodległość. Idee polityki zagranicznej marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawia prof. Marek Kornat, a o sugestywnym, obrazowym języku wypowiedzi Marszałka pisze dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna. Przypominamy, co w latach okupacji pisał o Święcie Niepodległości wojenny „Biuletyn Informacyjny”. Jesień 1944 to czas po upadku Powstania. Dr Jacek Zygmunt Sawicki pisze o epilogu „Obroży” i służbach bezpieki na tropach jej dokumentów, dr Andrzej Chmielarz analizuje system dowodzenia Armią Krajową tym okresie. Poznajemy popowstaniowy Milanówek – „Mały Londyn”. Mało znana, bohaterska Samodzielna Kompania Grenadierów jest tematem artykułu prof. Zbigniewa Wawra w cyklu Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Zapraszamy do lektury.

 


23.10.2017

 

 

27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Prezes ZG ŚZŻAK, prof. Dr hab. Leszek Żukowski w tym roku mówi o działalności tajnego sądownictwa. Opór na przedpolu Warszawy relacjonują: dr. Jacek Zygmunt Sawicki, Rafał Dygiel (Legionowo), Witold Rawski (Gątyń). S. Małgorzata Krupecka USJK przypomną Urszulińskie tajne komplety na zachodnich obrzeżach Stolicy, o kobietach w „Obroży” pisze Anna E. Wasilewska. Dr. Kazimierz Krajewski relacjonuje przejście Zgrupowania Stołpeckiego AK z Puszczy Nalibockiej do Kampinosu. Komandosi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie to temat artykułu prof. Zbigniewa Wawra.

Zapraszamy do lektury.

 

29.09.2017

 

Polski Wrzesień – dr. hab. Tadeusz Kondracki piesze o agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na Polskę i przypomina historię bitew pod Tomaszowem Lubelskim. Dr Jacek Zygmunt Sawicki przybliża organizację VII Okręgu Armii Krajowej „Obroży”, otaczającej okupowaną Warszawę. Specjalną uwagę poświęca tzw. Linii Otwockiej i działającym tam oddziałom AK. Zofia Pilecka – Obtułowicz wspomną Ojca – takiego, jakim go widziała będąc dziewczynką. Dzieje 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i operację Market-Garden relacjonuje prof. Zbigniewa Wawer.

Zapraszamy do lektury.

 

29.08.2017

W numerze sierpniowym upamiętniamy 73 rocznicę Powstania Warszawskiego i jego miejsce w polskiej pamięci narodowej. Przypominamy walki w Okręgu Radomsko – Kieleckim AK. Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta przybliżają epopeje mjr. Hubala i jego żołnierzy.  Wojciech Borzobohaty „Wojan”, jeden z dowódców Korpusu Jodła,  opowiada o Zgrupowaniu „Ponury”-„Nurt”. Przywołujemy pamięć „Jędrusiów”; o osiągnięciach Samodzielnej Grupy Przemysłowej pisze jej twórca i dowódca – Franciszek Przeździecki „Konrad”. Dr Marek Jedynek opowiada, jak powstało Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt”. Życzymy ciekawej lektury. 


29.07.2017

 

Lata okupacji nie zabiły w  Polakach sił twórczych.  Im czarniejsza była noc, tym bardziej była potrzebna literatura, muzyka i teatr. O artystach i kulturze lat wojny piszą m.in. prof. Tomasz Szarota, Aleksandra Pietrewicz, Marzenna Piasecka–Dzbeńska, dr. Tomasz Balbus. Barbara  Wachowicz opowiada o Danucie Szaflarskiej, Irena Górska- Damięcka wspomina „zabawę w ciuciubabkę” z  polującymi na nią i męża hitlerowcami. Zapraszamy do lektury.


26.06.2017

 

Numer czerwcowy Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest Komendzie Głównej Armii Krajowej. Prof. Marek Ney-Krwawicz zapoznaje nas ze strukturą KG AK, organizacją  Oddziału I i problemem bezpieczeństwa KG. Dr Konrad Paduszek relacjonuje prace Oddziału II, a prof. Grzegorz Mazur – rolę i zadania BIP.  Dr Wojciech Frazik pisze o KG AK po Powstaniu. Ponadto – wspomnienia żołnierzy AK, związanych z Komendą Główną, interesujące a mało znane sylwetki.  Zapraszamy do lektury!

 


24.05.2017

 

W numerze majowym przypominamy naszą pierwszą Konstytucję, oddajemy część fladze i w Dniu Polonii i Polaków Za Granicą dziękujemy tym, którzy dbają o polskość na całym świecie. Tematem zasadniczym numeru są  Polacy ratujący Żydów przed okrucieństwem niemieckiego okupanta. Piszą o tym, m.in. prof. Jan Żaryn, dr Agnieszka Łuczak w wywiadzie z dr. Mateuszem Szpytmą, dr Tomasz Balbus. Przywołujemy także wspomnienia Ireny Sendlerowej. Zapraszamy do lektury!  

 


26.04.2017

 

Kwiecień jest miesiącem Katynia. Zbrodni tej poświęcamy obecny numer. Ofiarami Katynia byli nie tylko zamordowani oficerowie, ale też i ich rodziny. Ten temat podejmuje m.in dr. Krzysztof Łagojda.  W 74 rocznicę powstania w getcie warszawskim piszemy o akowskiej Akcji Getto. Symbol Kotwicy ma swoją historię – przypomina ją  Lesław J. Welker.  Zapraszamy do lektury!

 

 


27.03.2017

 

Walka trwa! Numer marcowy „Biuletynu Informacyjnego” poświęcony jest poakowskiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzom Niezłomnym. M. in. dr Andrzej Chmielarz przedstawia proces zatrzymania 16. Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, dr Agnieszka Łuczak pisze o relacjach międzyorganizacyjnych polskiej konspiracji antykomunistycznej, dr Jacek Wołoszyn przedstawia działania  młodzieży antykomunistycznej na Lubelszczyźnie. W dziale „Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych” prof. Zbigniew Wawer przypomina powstanie 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.  


27.02.2017

Numer lutowy już dostępny. Tematem numeru jest Związek Walki Zbrojnej i jego przemianowanie na Armię Krajową. Piszą o tym, między innymi, prof. Marek Ney - Krwawicz i dr Andrzej Chmielarz. Gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przywołuje doświadczenia AK w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Prof. Zbigniew Wawer w cyklu Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych opowiada o ewakuacji Armii Polskiej z ZSRS.