Strona Główna


29.08.2017

W numerze sierpniowym upamiętniamy 73 rocznicę Powstania Warszawskiego i jego miejsce w polskiej pamięci narodowej. Przypominamy walki w Okręgu Radomsko – Kieleckim AK. Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta przybliżają epopeje mjr. Hubala i jego żołnierzy.  Wojciech Borzobohaty „Wojan”, jeden z dowódców Korpusu Jodła,  opowiada o Zgrupowaniu „Ponury”-„Nurt”. Przywołujemy pamięć „Jędrusiów”; o osiągnięciach Samodzielnej Grupy Przemysłowej pisze jej twórca i dowódca – Franciszek Przeździecki „Konrad”. Dr Marek Jedynek opowiada, jak powstało Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt”. Życzymy ciekawej lektury. 


29.07.2017

 

Lata okupacji nie zabiły w  Polakach sił twórczych.  Im czarniejsza była noc, tym bardziej była potrzebna literatura, muzyka i teatr. O artystach i kulturze lat wojny piszą m.in. prof. Tomasz Szarota, Aleksandra Pietrewicz, Marzenna Piasecka–Dzbeńska, dr. Tomasz Balbus. Barbara  Wachowicz opowiada o Danucie Szaflarskiej, Irena Górska- Damięcka wspomina „zabawę w ciuciubabkę” z  polującymi na nią i męża hitlerowcami. Zapraszamy do lektury.


26.06.2017

 

Numer czerwcowy Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest Komendzie Głównej Armii Krajowej. Prof. Marek Ney-Krwawicz zapoznaje nas ze strukturą KG AK, organizacją  Oddziału I i problemem bezpieczeństwa KG. Dr Konrad Paduszek relacjonuje prace Oddziału II, a prof. Grzegorz Mazur – rolę i zadania BIP.  Dr Wojciech Frazik pisze o KG AK po Powstaniu. Ponadto – wspomnienia żołnierzy AK, związanych z Komendą Główną, interesujące a mało znane sylwetki.  Zapraszamy do lektury!

 


24.05.2017

 

W numerze majowym przypominamy naszą pierwszą Konstytucję, oddajemy część fladze i w Dniu Polonii i Polaków Za Granicą dziękujemy tym, którzy dbają o polskość na całym świecie. Tematem zasadniczym numeru są  Polacy ratujący Żydów przed okrucieństwem niemieckiego okupanta. Piszą o tym, m.in. prof. Jan Żaryn, dr Agnieszka Łuczak w wywiadzie z dr. Mateuszem Szpytmą, dr Tomasz Balbus. Przywołujemy także wspomnienia Ireny Sendlerowej. Zapraszamy do lektury!  

 


26.04.2017

 

Kwiecień jest miesiącem Katynia. Zbrodni tej poświęcamy obecny numer. Ofiarami Katynia byli nie tylko zamordowani oficerowie, ale też i ich rodziny. Ten temat podejmuje m.in dr. Krzysztof Łagojda.  W 74 rocznicę powstania w getcie warszawskim piszemy o akowskiej Akcji Getto. Symbol Kotwicy ma swoją historię – przypomina ją  Lesław J. Welker.  Zapraszamy do lektury!

 

 


27.03.2017

 

Walka trwa! Numer marcowy „Biuletynu Informacyjnego” poświęcony jest poakowskiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzom Niezłomnym. M. in. dr Andrzej Chmielarz przedstawia proces zatrzymania 16. Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, dr Agnieszka Łuczak pisze o relacjach międzyorganizacyjnych polskiej konspiracji antykomunistycznej, dr Jacek Wołoszyn przedstawia działania  młodzieży antykomunistycznej na Lubelszczyźnie. W dziale „Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych” prof. Zbigniew Wawer przypomina powstanie 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.  

 


27.02.2017

Numer lutowy już dostępny. Tematem numeru jest Związek Walki Zbrojnej i jego przemianowanie na Armię Krajową. Piszą o tym, między innymi, prof. Marek Ney - Krwawicz i dr Andrzej Chmielarz. Gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przywołuje doświadczenia AK w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Prof. Zbigniew Wawer w cyklu Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych opowiada o ewakuacji Armii Polskiej z ZSRS.