Strona Główna


26.04.2017

 

Kwiecień jest miesiącem Katynia. Zbrodni tej poświęcamy obecny numer. Ofiarami Katynia byli nie tylko zamordowani oficerowie, ale też i ich rodziny. Ten temat podejmuje m.in dr. Krzysztof Łagojda.  W 74 rocznicę powstania w getcie warszawskim piszemy o akowskiej Akcji Getto. Symbol Kotwicy ma swoją historię – przypomina ją  Lesław J. Welker.  Zapraszamy do lektury!

 

 


27.03.2017

 

 

Walka trwa! Numer marcowy „Biuletynu Informacyjnego” poświęcony jest poakowskiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzom Niezłomnym. M. in. dr Andrzej Chmielarz przedstawia proces zatrzymania 16. Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, dr Agnieszka Łuczak pisze o relacjach międzyorganizacyjnych polskiej konspiracji antykomunistycznej, dr Jacek Wołoszyn przedstawia działania  młodzieży antykomunistycznej na Lubelszczyźnie. W dziale „Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych” prof. Zbigniew Wawer przypomina powstanie 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.  

 


27.02.2017

Numer lutowy już dostępny. Tematem numeru jest Związek Walki Zbrojnej i jego przemianowanie na Armię Krajową. Piszą o tym, między innymi, prof. Marek Ney - Krwawicz i dr Andrzej Chmielarz. Gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przywołuje doświadczenia AK w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Prof. Zbigniew Wawer w cyklu Z dziejów Polskich Sił Zbrojnych opowiada o ewakuacji Armii Polskiej z ZSRS. 

 

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK